Kinderergotherapie Gooi en Eemland - Locatie Amersfoort (Vathorst)

Kinderergotherapie Gooi en Eemland richt zich op kinderen die door verschillende oorzaken hinder ondervinden in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zij kunnen zich hierdoor niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, verwerken van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking), fijne motoriek, spel, zelfredzaamheid, kleutervaardigheden, (pre)schoolse vaardigheden (waaronder schrijven), planmatig werken, concentratie en executieve functies. Tijdens de ergotherapeutische behandelingen wordt er samen met het kind en de directe omgeving gewerkt aan een oplossing voor de problemen die het kind (of zijn omgeving) ervaart. Het doel is het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren thuis, op school, op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal etc.

De ergotherapeuten van Kinderergotherapie Gooi en Eemland hebben ervaring in het behandelen van kinderen die op het regulier- of op het speciaal (basis-)onderwijs zitten, maar ook met kinderen van 0-4 jaar en kinderen met een verstandelijke beperking, zoals kinderen met het syndroom van Down. Daarnaast hebben zij ervaring in het adviseren van leerkrachten en andere begeleiders.

Door deze ervaringen zijn zij in staat om een rol binnen het passend onderwijs te spelen en binnen taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Wmo.

Kinderen uit Amersfoort en de omliggende gemeenten zijn welkom in de praktijk.

Naast de locatie in Amersfoort Vathorst heeft Kinderergotherapie Gooi en Eemland ook een locatie in Eemnes.

Lees meer op www.kinderergotherapiegooieneemland.nl

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
0 tot 18 jaar
Gecontracteerd door gemeente(n)
niet gecontracteerd
Bezoekadres Zilverberg 1
3825DK Amersfoort
Telefoon 033 2588128   
Website www.kinderergotherapiegooieneemland.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door